Świątynia wybudowana w połowie XVII stulecia, jest drewniana, zbudowana w konstrukcji zrębowej, bez wieży. Prezbiterium zakończone jest połową ośmioboku, a przy nim od północy znajduje się zakrystia, od południa natomiast jest przedsionek zwany „babińcem”, od zachodu dobudowano kruchtę. Nawa szersza ma kształt prostokąta. Wewnątrz pozorne sklepienia kolebkowe, w nawie z płaskimi odcinkami stropowymi po bokach, na belkach profilowanych, podpartych słupami. Łuk tęczy oddzielającej prezbiterium od nawy ma kształt półkolisty, profilowany i ozdobiony ornamentem sznurowym. Dach stromy, dwuspadowy, o jednej kalenicy. Sygnaturka w kształcie ośmioboku, zwieńczona hełmem baniastym z latarnią.