Kościół wraz z klasztorem wzniesiono dla Karmelitanek Bosych z fundacji Jana Szembeka w latach 1717-1730. Nie znany jest z nazwiska projektant tej budowli. Kształt bryły kościoła opiera się na planie krzyża greckiego, jego fasada jest bezwieżowa, posiada pilastry i wykonany z czarnego marmru portal wejściowy. Na fasadzie zobaczyć można dwie rzeźby patronów kościoła, a na szczycie frontonu umieszczono płaskorzeźbę Matki Boskiej Królowej Karmelu.

Wnętrze kościoła jest pod względem kolorystycznym bardzo kontrastowe, bowiem bieli ścian przeciwstawiono czerń marmurowych ołtarzy. Kościół nakryty jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, a ściany pokrywa dekoracja stiukowa. W ołtarzu głównym zamontowany jest obraz przedstawiający św. Teresę. Warto też zwrócić uwagę na figurę Madonny z Dzieciątkiem pochodzącą z drugiej połowy czternastego stulecia.

Wejście do środka nie należy do prostych zadań – jest on otwarty tylko w niedzielne poranki.

[Ostatnia modyfikacja: 1.V.2006]

Źródło:
– Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Verso Kraków, s. 170.
– Fabiański M., Purchla J., 2001, Historia architektury Krakowa w zarysie, Wydawnictwo Literackie Kraków, s. 235-237.