Parafialny kościół św. Szczepana wybudowano w latach 1933-1938 według projektu Zdzisława Mączeńskiego w stylu modernizmu międzywojennego. Świątynia jest trzynawowa z kopułą nad nawą główną wspartą na ośmiu kolumnach.

Kilku twórców miało swój udział w powstawaniu dekoracji wnętrza kościoła. Ciemną polichromię ozdabiającą ściany i sklepienia wykonał Franciszek Walczowski, autorami projektów witraży są: Józef Januszewski (absyda), Jan Bukowski i Józef Pankowski (nawy boczne). Twórcą projektu ołtarza głównego jest Franciszek Mączyński. Przypisuje mu się również autorstwo ołtarza w prawej nawie bocznej, który to ołtarz wzorowany jest na znajdującym się w nawie lewej wczesnobarokowym ołtarzu Matki Bożej Pocieszenia, a także ozdobionej rzeźbami ewangelistów ambony.

Cennymi elementami wystroju wnętrza kościoła są:
– pochodzący ze zburzonego kościoła św. Szczepana, który ongiś stał przy obecnym placu Szczepańskim, manierystyczny obraz Matki Bożej Pocieszenia (Nie jest znana data jego powstania (prawdopodobnie koniec XVI lub początek XVII stulecia), ani nazwisko fundatora oraz malarza. Można przypuszczać, że artysta przy pracy wzorował sie na wizerunku w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Wraz z obrazem, do obecnego kościoła św. Szczepana zawędrował wczesnobarokowy ołtarz, fundowany około roku 1629).
– datowana na pierwszą połowę XV wieku, gotycka, spiżowa chrzcielnica. Ufundował ją ówczesny proboszcz starego kościoła św. Szczepana – Stanisław Roy. Obecnie jest to jedna z najstarszych chrzcielnic Krakowa. Opasuje ją inskrypcja upamiętniająca fundatora i datę powstania – 1425 rok.
– przechowywany w skarbcu XV-wieczny relikwiarz puszkowy św. Urszuli – przystosowany do trzymania wewnątrz czaszki, oraz nieco młodszy – pochodzący z XVI wieku relikwiarz św. Szczepana.

[Ostatnia modyfikacja: 26.III.2018, 19.III.2007, 15.V.2005]

Źródło:
– Fabiański M., Purchla J., 2001, Historia architektury Krakowa w zarysie, Wydawnictwo Literackie Kraków, s. 81.
– Rożek M., 2006, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Wydawnictwo WAM Kraków, s. 523.
– Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Verso Kraków, s. 169.
– Spiechowicz-Jędrys A., 2005, szlakami polskich tradycji chrześcijańskich – Kościół św. Szczepana, Wydawnictwo Turystyczne Kraków, s. 19-22.