Kościół św. Stanisława Kostki jest parafialną świątynią wybudowaną według projektu Wacława Krzyżanowskiego w latach 30-tych XX wieku, dla zgromadzenia księży salezjanów, którzy do dnia dzisiejszego sprawują opiekę na tym kościołem jak i całą parafią.

Kościół św. Stanisława Kostki jest modernistyczną budowlą wzniesioną na planie krzyża łacińskiego z widocznymi akcentami konstruktywizmu (prądu w architekturze gł. modernistycznej objawiającego się poprzez uwypuklenie cech konstrukcyjnych wznoszonej budowli). Posiada jedną nawę, oddzieloną od płasko zamkniętego prezbiterium transeptem. Nad przecięciem transeptu z nawą, wznosi się potężna kopuła o ażurowej konstrukcji, zwieńczona krzyżem – będąca równocześnie kościelną dzwonnicą.

Część wyposażenia kościoła powstała stosunkowo niedawno – mozaiki zdobiące filary w nawie oraz witraże, pochodząc z początku lat 80-tych XX wieku.

W latach 1938-1944 na terenie tej parafii mieszkał Karol Wojtyła.

[Ostatnia modyfikacja: 25.III.2018, 8.IV.2007]

Źródło:
– Fabiański M., Purchla J., 2001, Historia architektury Krakowa w zarysie, Wydawnictwo Literackie, s. 302.

– praca zbiorowa, 2000, Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa – Kraków, s. 478.