Parafialny kościół w Kosocicach, wsi przyłączonej do Krakowa w roku 1973, został wybudowany w latach 1932-1934. Natomiast wyposażanie wnętrza trwało przez kolejnych trzydzieści lat, konsekracja nastąpiła w 1961 roku.
Charakterystyczną cechą świątyni jest nakryta namiotowym hełmem wieża. We wnętrzu na zwrócenie uwagi zasługuje niezwykle ciekawy ołtarz, wykonany poprzez połączenie płaskorzeźby z mozaiką. Przedstawia klęczącą u stóp ukrzyżowanego Jezusa, Marię Magdalenę.
Kolejnym oryginalnym pomysłem jest Droga Krzyżowa umieszczona w… oknach w formie witraży.

[Ostatnia modyfikacja: 4.VIII.2006]

Źródło:
– Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Verso Kraków, s. 84