Obecny kościół św. Józefa wzniesiono w latach 1905-1909 na miejscu klasycystycznej budowli, którą rozebrano aby przygotować miejsce na świątynię godną szybko rozwijającego się miasta jakim było Podgórze.

Autorem projektu kościoła jest Jan Sas-Zubrzycki, który zaprojektował z wielkim rozmachem neogotycką budowlę, z trzema wieżami, hełmem nawiązującym w swym stylu do wieży kościoła Mariackiego oraz bogato zdobioną fasadą. Kościół tworzą elementy i detale architektoniczne zaczerpnięte z gotyckich katedr.
Ponad wejściem umieszczone zostały posągi: św. Jana Kantego, św. Kingi, św. Kazimierza i św. Salomei. Kolejni święci zdobią narożniki wież, są to: Stanisław Biskup, Paweł, Wojciech oraz Piotr.

Przestronne, jasne wnętrze kościoła w doskonały sposób imituje styl gotycki. Budowla posiada wysoką nawę główną, dwie nawy boczne, sześć kaplic, prezbiterium wraz z otaczającym je ambitem (obejściem), oraz transept (nawę poprzeczną w stosunku do osi świątyni).

W ołtarzu głównym stoi figura św. Józefa – patrona kościoła, w otoczeniu rzeźb św. Anny i św. Joachima. Kilka elementów w jest wzorowanych na wyposażeniu kościoła Mariackiego: w Kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego znajduje się krucyfiks inspirowany dziełem Wita Stwosza, podobnie jest z ustawioną w łuku tęczy amboną, której pierwowzór również pochodzi z Bazyliki Mariackiej.
Oddzielający prezbiterium od nawy głównej transept, posiada osobne wejście, a zakończony jest absydą z malowidłem zatytułowanym „Chrzest Polski” oraz neogotyckim ołtarzem.

[Ostatnia modyfikacja: 17.III.2009, 13.V.2006, 26.IX.2004]

Źródło:
– Rożek M., 2000, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków, s. 598-600.
– Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Verso Kraków, s. 64-65.