Kościół Św. Jadwigi Królowej, zaprojektowany przez: Jacka Czekaja i Romualda Loeglera, a wybudowany w latach 1978-1989, ma nowatorską i – zdawałoby się – niekonwencjonalną formę.

Wnętrze olśniewa jasną przestronnością oraz urodą witraży, utrzymanych w „czystych”, głównie niebieskich tonacjach kolorystycznych. Zadziwia też niemal całkowity brak obrazów: odliczając wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej (w prezbiterium) i Św. Jadwigi (nad wejściem do zakrystii). Nawet stacje Drogi Krzyżowej pod parapetem chóru muzycznego są ciekawym zestawieniem brązu i czarnego drewna. Są one dziełem Macieja Zychowicza – podobnie, jak grupa rzeźb w prezbiterium, ukazująca postać patronki kościoła, modlącej się do Ukrzyżowanego Zbawiciela. Kolorystyka krucyfiksu przywołuje na myśl tak zwany „Czarny Krzyż Św. Jadwigi” w ambicie Katedry Wawelskiej.

Na chórze stoją 2-manuałowe organy, których skromny, symetryczny prospekt zdaje się odbiegać nieco od monumentalnej architektury świątyni. Jest tak dlatego, iż instrument nie był budowany dla tego kościoła: jest on darem parafii Św. Jana w Kolonii. Stąd też dosyć nietypowe, brzmienie organów, zaskakujące dużą ilością głosów orkiestrowych przy znacznym ograniczeniu brzmień pryncypałowych – tak tradycyjnych dla instrumentów polskich.

W dolnej części kościoła urządzony został „Panteon” Żołnierzy Armii Krajowej Kresów Wschodnich – jedyne tego typu miejsce pamięci w Polsce. Poniżej poziomu świątyni „górnej” znajduje się także niewielka kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej. Jej wystrój jest nader skromny – ciekawy ołtarz główny, marmurowa mensa ołtarzowa i ambona oraz zastępująca organy 12-głosowa fisharmonia, ustawiona przy wejściu do zakrystii. Przed kościołem stoi Krzyż Papieski, który stał na Błoniach w 1979 roku – podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Polski. Tutaj także mieści się obelisk, zbudowany z pozostałości zburzonego przez Niemców Pomnika Grunwaldzkiego. Monument ten został poświęcony w roku 1992 – poświęconym pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

[Ostatnia modyfikacja: 27.VI.2005]

Źródło:
– Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Verso Kraków.