Budowę kościoła parafialnego na osiedlu Kliny rozpoczęto we wrześniu 1998, najważniejsze prace budowlane zostały wykonane w przeciągu czterech lat.

Autorem projektu architektury i wnętrza kościoła są: Andrzej Bilski (główny projektant) i Matylda Wdowiarz–Bilska.

Nawa kościoła – jednoprzestrzenna o konstrukcji rozwiązanej w układzie poprzecznych ram łukowych wspartych na dwunastu okrągłych filarach. W części północnej, za prezbiterium, zlokalizowano niewielkie zaplecze kościelne. W części południowej nawę kościelną zamknięto chórem muzycznym. Budynek kościoła zamknięty od góry dachem dwuspadowym o spadkach połaci dachowych pod kątem 45 stopni, z dominantami w formie dzwonnicy wieńczącej fronton kościoła oraz sygnatury w części prezbiterialnej. Wysokość frontonu(wraz krzyżem) wynosi 28,5 m.

[Ostatnia modyfikacja: 11.XII.2006]