Kościół św. Bartłomieja – jest drewnianą świątynią, położoną w Nowej Hucie – Mogile, niemalże naprzeciwko klasztoru cystersów i ich potężnej świątyni.

Budowla pochodzi z połowy XV stulecia i choć od tego czasu niejednokrotnie ją przebudowywano, do dziś jest wspaniałym przykładem średniowiecznej architektury drewnianej na obszarze naszego państwa. Charakterystyczną cechą świątyni św. Bartłomieja jest – w przeciwieństwie do innych drewnianych gotyckich kościołów – wybudowanie jej na planie krzyża o trzech nawach, które powstały w wyniku rozdzielenia jego wnętrza ostrołukowymi arkadami. Dzięki temu jest to najstarszy zachowany kościół drewniany o trzech nawach w układzie halowym. Budowniczym tej wspaniałej świątyni był Maciej Mączka – krakowski snycerz, którego sygnatura widnieje na bogato zdobionym dekoracją roślinną ostrołukowym, gotyckim portalu z 1466 roku. Na dekorację kościoła składają się rokokowe malowidła świętych i dygnitarzy kościelnych, którzy związani byli z tutejszym klasztorem w Mogile, a także iluzjonistyczny ołtarz główny namalowany na ścianie. Obok kościoła, znajduje się wykonana z drewna brama, która stanowi jednocześnie dzwonnicę z 1752 roku. Charakteryzuje się zwieńczeniem o kształcie kopuły z gontowym dachem.

[Ostatnia modyfikacja: 8.IV.2004]

Źródło:
– Adamczewski J., 1992, Kraków od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza Kraków, s. 119.
– Miezian M., 2004, Nowa Huta, Wydawnictwo Bezdroża, s. 124,126.