Kościół Stygmatów św. Franciszka jest jednym z czterech świątyń Krakowa, które zostały zaprojektowane przez Antoniego Mazura i może być stosunkowo łatwo zaklasyfikowany jako konstrukcja właśnie jego autorstwa. Charakterystyczny styl tego architekta to strzeliste konstrukcje, dwuspadowych dachów.

Nie inaczej jest w opisywanej świątyni, która gwoli ścisłości jest efektem rozbudowy niewielkiej kaplicy, wzniesionej na przełomie XIX i XX wieku z fundacji Władysława Fiszera, do którego w owym czasie należały te tereny.

Rozbudowa miała miejsce w drugiej połowie lat 70-tych XX-go wieku, w jej wyniku powstał jednonawowy kościół z wielobocznie zamkniętym prezbiterium (nakryte sklepieniem krzyżowym prezbiterium jest właśnie częścią dawnej kaplicy), oraz wspomnianym wcześniej dwuspadowym dachem.

W bocznym ołtarzu kościoła znajduje się obraz Matki Boskiej Bronowickiej, ubranej w ludowy strój, namalowany na początku XX-wieku przez mieszkającego nieopodal Włodzimierza Tetmajera, a przekazany do ówczesnej kaplicy w 1916 roku.

[Ostatnia modyfikacja: 5.VIII.2007]

Źródło:
– Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Verso Kraków, s. 168.
– praca zbiorowa, 2000, Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa – Kraków, s. 464.