Kościół św. Józefa powstał dla sióstr bernardynek w latach 1694-1703 na miejscu zburzonego pałacu Tęczyńskich. Świątynię pod wezwaniem św. Józefa konsekrował w 1703 biskup Kazimierz Łubieński. W 1850 został częściowo spalony podczas wielkiego pożaru, ale jego wnętrze ocalało.
Kościół ten jest barokową jednonawową budowlą o kolebkowym sklepieniu. Od północnej strony przylega zakonna kaplica, do której prowadzi późnobarokowy drewniany portal. Polichromia we wnętrzu kościoła pochodzi z początku XX wieku i została namalowana przez Jana Bukowskiego, natomiast ołtarz główny i boczne oraz ambona powstały pod koniec XVII stulecia.

[Ostatnia modyfikacja: 4.X.2004]

Źródło:
– Rożek M., 2000, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków, s. 285-287.