Kościół wybudowany w latach 1937-1939 według projektu autorstwa Tadeusza Ruttié. Po rozpoczęciu wojny, prace wykończeniowe zostały przerwane, hitlerowcy przejęli świątynię i urządzili w niej magazyn oraz tymczasowe więzienie. Dalsze prace wykończeniowe prowadzone były już po zakończeniu wojny, otynkowano świątynię, umieszczono w niej ołtarz główny oraz tabernakulum. Profesor krakowskiej ASP Wacław Taranczewski jest autorem witraży w rozecie znajdującej się w fasadzie budowli nad głównym wejściem.
26 października 1975 świątynia została ponownie konsekrowana przez kardynała Karola Wojtyłę.

[Ostatnia modyfikacja: 28.IV.2007, 27.V.2005]