Kościół klasztorny Redemptorystów zaprojektował Jan Sas Zubrzycki w stylu wczesnego gotyku z elementami romańskimi. Wybudowano go w latach 1905-1907 jako trójnawową bazylikę z transeptem i czworoboczną wieżą.

[Ostatnia modyfikacja: 9.VII.2010, 5.VI.2005]

Źródło:
– Fabiański M., Purchla J., 2001, Historia architektury Krakowa w zarysie, Wydawnictwo Literackie Kraków, s. 292.
– Rożek M., 2000, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 604.