Świątynię tą wzniesiono na fundamentach XIX-wiecznego pałacu w latach 1975-1980. Kamień węgielny poświęcił w 1975 roku ksiądz kardynał Karol Wojtyła, z kolei nawa kościoła poświęcona została pięć lat później przez księdza kardynała Franciszka Macharskiego.

W świątyni znajduje się pochodząca z osiemnastego stulecia drewniana figura przedstawiająca Chrystusa frasobliwego oraz XIX-wieczna rzeźba Cyryla i Metodego – współpatronów Europy. W podziemiach – piwnicach dawnego dworu – kaplica-grota św. Magdaleny współpatronki kościoła oraz kaplica Miłosiernego Chrystusa. Trzy dzwony znajdujące się na otwartej zewnętrznej dzwonnicy tuż obok kościoła, odlano w latach osiemdziesiątych, noszą one imiona: Maksymilian Maria Kolbe, brat Albert Chmielowski i Rafał Kalinowski. Wokół kościoła rozciąga się podworski park stanowiący obecnie rezerwat przyrody.

[Ostatnia modyfikacja: 16.III.2009, 17.IV.2005]