Kościół Nawiedzenia Najświętszej Panny, Karmelitów na Piasku, jak wiele innych świątyń Krakowa, nie jest pierwszą budowlą sakralną stojącą na tym miejscu. Już w roku 1087 Władysław Herman był pierwszym fundatorem zlokalizowanego tu kościoła, lecz jego śmierć spowodowała przerwanie budowy. Była ona kontynuowana przez Piotra Dunina ze Skrzynna, ale i jego śmiertelne zejście spowodowało wstrzymanie prac. W rezultacie kościół został ufundowany dopiero przez Władysława Jagiełłę i jego pierwszą żonę Jadwigę, którzy w roku 1397 osadzili na tym miejscu, sprowadzony z Pragi zakon karmelitów. Oczywiście ówczesny wygląd świątyni był zupełnie odmienny od dzisiejszego. Obecny wygląd kościoła ukształtował się w latach 1655-1679, kiedy został całkowicie odbudowany po ogromnych zniszczeniach powstałych w czasie wojny ze Szwedami. Prezentuje się on jako złożony kościół w formie hali z kaplicami bocznymi, lecz pozbawiony jest transeptu. Posiada stosunkowo szeroką fasadę oraz wieże, przez co tworzy wyraźną bryłę architektoniczną.