Obecnie istniejący kościół Jezuitów jest czwartą z kolei istniejącą w tym miejscu budowlą sakralną powstałą od połowy dziewiętnastego stulecia. Został zaprojektowany przez Wojciech Pietraszewskiego – nie dość że ukryty w zieleni, to jeszcze tak wtopiony w przyległy budynek, że tylko dzięki krzyżowi na ścianie frontowej możemy poznać prawdziwy charakter tego miejsca.

Na trzech zewnętrznych ścianach kościoła umieszczono płaskorzeźby obrazujące Zwiastowanie, Chrystusa w Ogrojcu oraz Sąd Ostateczny

Dominującym akcentem wnętrza kościoła jest ściana za ołtarzem w całości pokryta mozaiką, a także wielkim krzyżem z postacią Chrystusa Króla.

Z względu na niewielką ilość miejsca wszystkie stacje Drogi Krzyżowej pokazane się na wschodniej ścianie za pomocą długiego, wąskiego fryzu. Przeciwległą ścianę zajmują okna wypełnione witrażami Wiktora Ostrzołka, które zaprojektował jeszcze dla wcześniej istniejącej kaplicy.

[Ostatnia modyfikacja: 6.V.2007]

Źródło:
– Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Verso Kraków, s. 43.