Niewielka kaplica wznosząca się u stóp kopca Kościuszki została wybudowana w połowie XIX wieku, w obrębie pierścienia austriackich fortyfikacji obronnych. Autorem jej projektu był architekt Feliks Księżarski.
Obecna kaplica została wybudowana dzięki staraniom sióstr Norbertanek, w miejscu gdzie wcześniej stała tzw. pustelnia siostry Bronisławy w 1839 uznanej za błogosławioną.

Podobno na początku trzynastego stulecia w tej pustelni żyła i modliła się siostra Bronisława i tu właśnie miał wielokrotnie objawiać się jej Jezus. Budowa kaplicy została sfinansowana ze środków austriackich, jest skromną lecz pełną neogotyckiego uroku budowlą. Na wyposażenie wnętrza składa się w zasadzie tylko mały ołtarzyk z obrazem przedstawiającym objawienia bł. Bronisławy z drugiej połowy XIX wieku i kilka ławek.

Kaplica nie jest udostępniana do zwiedzania, a wyjątek stanowią pierwsze trzy dni września, kiedy codziennie odbywają tu się nabożeństwa poświęcone błogosławionej Bronisławie.

[Ostatnia modyfikacja: 14.VII.2006]

Źródło:
– Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Verso Kraków, s. 41-42.