Na samym początku zaznaczmy, że obecnie budowla ta funkcjonuje jako grekokatolicka cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Kościół św. Norberta wybudowany został dla norbertanek ze zwierzynieckiego zakonu, aby w czasie niepokojów wojennych mogły ewakuować się ze Zwierzyńca i schronić w swoim kościele w obrębie murów miasta.
Już na początku dziewiętnastego stulecia, kościół zajęły oddziały austriackie, a po kilku latach został po raz pierwszy oddany we władanie grekokatolikom, już po drugiej wojnie światowej, przy kościele osiedlili się księża misjonarze saletyni.

Kościół został wybudowany w latach 1636-1643 w stylu barokowym, nakryty jest sklepieniem krzyżowym na gurtach. Prowadzą do niego dwa wejścia: przez zachowany kamienny portal od strony Plant oraz od ulicy Wiślnej przez kruchtę.
Skromne wyposażenie świątyni urozmaica późnogotycki krzyż z początku XVI wieku. Zgodnie z umową zawartą w 1998, do końca 2001 roku kościół został opuszczony przez saletynów, a po ponad 50 latach przerwy powrócili do niego grekokatolicy.

[Ostatnia modyfikacja: 25.IV.2006]

Źródło:
– Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Verso Kraków, s. 147-148.