Kościół Bożego Miłosierdzia, został wybudowany w latach 1999-2002 według projektu Witolda Cęckiewicza, na obszarze należącym i przyległym do zabudowań zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Budowa nowego kościoła stała się koniecznością wraz ze stale powiększającym się kultem Miłosierdzia Bożego. Niewielka kaplica klasztorna, ze znanym wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego, już dawno temu przestała zaspokajać potrzeby rosnącej liczby pielgrzymów. Zadanie zaprojektowania dużego sanktuarium powierzono Witoldowi Cęckiewiczowi.

W przeciągu trzech lat został wybudowany dwupoziomowy, elipsoidalny w swym kształcie kościół wraz z górującą nad całością założenia 77 metrową wieżą. Surowe, monochromatyczne wnętrze może pomieścić około 5000 osób. Dzięki dużym, sięgającym od podłogi do sklepienia oknom, jest bardzo dobrze oświetlone. Brak innych elementów wystroju sprawia, że wzrok skupia się na ołtarzu będącym efektem współpracy Cęckiewicza, ze znakomitym rzeźbiarzem Krzysztofem Nitschem. Pomiędzy dwoma rozwichrzonymi krzewami umieszczono kopię obrazu przedstawiającego Jezusa Miłosiernego oraz złotą kulę ziemską, będącą jednocześnie tabernakulum. Ołtarz szarpany wiatrem Krzew Życia, symbolizuje niespokojną rzeczywistość obecnych czasów.

Ciekawą konstrukcją jest sklepienie świątyni, które tworzą wielkie drewniane dźwigary, promieniście wybiegające z prezbiterium – mają symbolizować oddziaływanie Bożego Miłosierdzia na cały świat (podobną zasadę zastosowano przy układaniu kościelnej posadzki).

Kościół został konsekrowany 17 sierpnia 2002 roku przez Jana Pawła II.

[Ostatnia modyfikacja: 2.IX.2009, 29.X.2006]

Źródło:
– Rożek M., 2006, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Wydawnictwo WAM Kraków, s. 573.
– Rożek M., Gondkowa B., 2003, Leksykon kościołów Krakowa, Verso Kraków, s. 223-224.