Polski | English |
sklep | sprzedaż zdjęć | fotokalendarium | kościoły krakowa | wawel | rynek główny | sukiennice | zdjęcia krakowa | panoramy 360° | Barbakan
Historia Krakowa
czyli nasz subiektywny wybór wydarzeń w historii miasta

ok. 965 - pierwsza wzmianka o Krakowie. W relacji arabskiego kupca Ibrahima (Ibrahim syn Jakuba), występująca w opisie jego podróży przez kraje słowiańskie.

AD 1000 - powstało biskupstwo krakowskie

AD 1038 - Kraków został stolicą kraju. Wydarzenie to jest powiązane z osobą Kazimierza Odnowiciela.

1144-1165 - powstanie klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu, założonego przez Jaksę Gryfitę

AD 1200 - pierwsza zanotowana wzmianka o trzęsieniu ziemi w Krakowie

AD 1241 - najazd Tatarów i zniszczenie Krakowa

5 VI 1257 - Bolesław V Wstydliwy, jego matka Grzymisława i żona Kunegunda, wydali we wsi Kopernia koło Pińczowa przywilej lokacyjny dla Krakowa na prawie magdeburskim. W ramach tejże lokacji wytyczono regularny układ szachownicowy miasta.

AD 1286 - Leszek Czarny udzielił Krakowowi pozwolenia na otoczenie miasta murami obronnymi

AD 1300 - została wybudowana brama Floriańska

AD 1306 - Władysław Łokietek udzielił mieszczaństwu krakowskiemu przywilejów handlowych i podatkowych, po raz pierwszy został wspominane prawo składu

AD 1333 - 24 kwietnia, w katedrze wawelskiej, koronowany na króla Polski został Kazimierz III (Wielki). Na okres jego panowania, przypada początek wielkiego rozkwitu miasta jako ważnego centrum handlowego, stolicy państwa oraz ośrodka kultury i nauki.

AD 1335 - 27 lutego, Kazimierz III nadał dokument lokacyjny dla nowego miasta - Kazimierza, które położone było po drugiej stronie koryta Wisły płynącego wtedy w miejscu dzisiejszej ulicy Dietla

AD 1340 - prawdopodobnie w tymże roku, Kazimierz III ufundował w nowo założonym Kazimierzu, kościół Bożego Ciała

AD 1363 - rozpoczęta została budowa kościoła św. Katarzyny, dla zakonu augustianów sprowadzonych w tym samym czasie z Pragi

AD 1364 - król Kazimierz III, dnia 12 maja wydał akt erekcyjny, zakładający Akademię Krakowską

AD 1366 - król Kazimierz III, podniósł do godności miasta dotychczasową osadę Kleparz

AD 1383 - ukończenie budowy wieży ratuszowej na Rynku.

AD 1438 - na wieży kościoła Mariackiego zawieszono nowy dzwon, nazywany później "Półzygmuntem"

AD 1473 - pierwszy druk w Polsce, kalendarz ścienny drukowany w Krakowie

AD 1478 - wyższa wieża kościoła Mariackiego, dotąd kryta drzewem, otrzymała gotycki, ołowiany hełm.

AD 1500 - między rokiem 1497 a 1500, u wylotu bramy Floriańskiej wybudowano Barbakan

AD 1520 - Ludwisarz Jan Behem, wykonał dzwon, zwany "Zygmuntem", został on 9 lipca uroczyście, w obecności króla zawieszony na dzwonnicy, która została podwyższona o jedno piętro.

AD 1533 - ukończenie kaplicy zygmuntowskiej, czołowego dzieła renesansowej architektury sakralnej.

AD 1537 - W tym roku król Zygmunt I przeniósł nabożeństwa i kazania niemieckie z kościoła Mariackiego do małego kościoła św. Barbary. Był to kolejny efekt postępującej polonizacji mieszczaństwa.

AD 1555 - pożar Sukiennic. Budowlę odbudowano w latach 1556-1559, powstała wtedy attyka według projektu Jana Marii Padovano.

AD 1556 - Na Kazimierzu Mojżesz Isserles zbudował synagogę nazwaną Remuh

AD 1592 - Niższa wieża kościoła Mariackiego otrzymała znajdujący się na niej do dnia dzisiejszego hełm.

AD 1596 - Przybyły do Krakowa osiem lat wcześniej zakon jezuitów rozpoczął budowę kościoła św. Piotra i św. Pawła.

AD 1603 - W drukarni Siebeneichera ukazał się pierwszy przewodnik po Krakowie zatytułowany "Przewodnik, abo kościołów krakowskich i rzeczy w nich widzenia godnych krótkie opisanie"

AD 1609 - Dnia 25 maja król Zygmunt III opuścił wraz z rodziną Wawel. Stolica kraju została przeniesiona do Warszawy (bez formalnego aktu ;)

AD 1629 - Prawdopodobnie w tego roku snycerz Stefan wykonał najpiękniejsze krakowskie stalle, umieszczone w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu.

AD 1638 - W latach 1638-1644 według projektu Jana Trevano powstał barokowy kościół św. Marcina przy ulicy Grodzkiej.

AD 1670 - Rozpoczęła się budowa nowego kościoła Bernardynów (na miejscu gotyckiej budowli spalonej w czasie najazdu Szwedów na nasz kraj), po upływie dziesięciu lat świątynia była ukończona.

AD 1680 - 23 maja od uderzenia pioruna spłonęła wieża ratuszowa. W czasie odbudowy trwającej w latach 1683-1686 Piotr Beber wykonał nowy hełm.

AD 1689 - Na miejscu zburzonego gotyckiego kościoła, powstała nowa, późnobarokowa świątynia św. Anny. Budowa trwała do 1703.

AD 1690 - Na Zwierzyńcu wzniesiono drewniany kościółek św. Małgorzaty.

AD 1719-1723 - Trwała budowa kościoła Misjonarzy na Stradomiu według projektu Kacpra Bażanki.

AD 1722 - Przed kościołem św. Piotra i św. Pawła ustawiono figury dwunastu apostołów autorstwa Dawida Hella.

AD 1734-1742 - Na miejscu zburzonego gotyckiego kościoła na Skałce, została wzniesiona dla Paulinów barokowa świątynia według projektu Antoniego Munzera.

AD 1750 - Według projektu Franciszka Placidiego zbudowano późnobarokową kruchtę zachodnią kościoła Mariackiego. Obecne drzwi zostały wstawione do niej w 1929 roku, a ozdobione są rzeźbionymi głowami apostołów i świętych polskich, które wykonał Karol Hukan.

AD 1786 - Kraków dwukrotnie nawiedzało trzęsienie ziemi (27.II i 3.XII), w czasie drugiego uszkodzone zostało sklepienie kościoła św. Katarzyny.

AD 1804 - Przesądzony został los średniowiecznych fortyfikacji kiedy Kraków ogłoszono miastem otwartym. Burzenie murów, baszt i bram odbyło się w latach 1807-1815.

AD 1811 - Po wyburzeniu kilku kamienic i kościoła św. Szczepana, powstał plac Szczepański.

AD 1816 - Senat Wolnego Miasta Krakowa przekazał gminie ewangelickiej kościół św. Marcina oraz budynki poklasztorne. Była to pierwsza świątynia ewangelicka od 1591r.

AD 1820 - Rozpoczęto sypanie kopca poświęconego pamięci Tadeusza Kościuszki.

AD 1841 - Zburzono podwójny mur łączący Barbakan z Bramą Floriańską, tzw. szyję.

AD 1844 - Senat podpisał umowę na budowę kolei, łączącej Kraków z Mysłowicami. Położony został również kamień węgielny pod budowę dworca kolejowego.

AD 1850 - W Lipcu wybuchł wielki pożar Krakowa. W czasie jego trwania spłonęło: 160 domów, 4 kościoły, 2 klasztory.

AD 1852 - Powstała fabryka maszyn rolniczych Ludwika Zieleniewskiego, była to pierwsza nowoczesna fabryka w Krakowie.

AD 1856 - po zakończeniu prac fortyfikacyjnych oraz zbudowaniu m.in. wału wzdłuż dzisiejszych Alei Trzech Wieszczów, Kraków ogłoszono Twierdzą.

AD 1883 - W Krakowie po raz pierwszy zastosowano oświetlenie elektryczne.


Żródło:
- Francic M., 1964 i 1998, Kalendarz dziejów Krakowa, Wydawnictwo Literackie Kraków
- Dobrowolski T., 1959, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie Kraków
Krakow

Kościół Mariacki

Krakow

Kościół św. Katarzyny

Krakow

Kościół Bożego Ciała

Krakow

Kościół św. Trójcy

Krakow

Katedra św. Wacława i św. Stanisława

Krakow

Kościół św. Franciszka z Asyżu

Krakow

Kościół św. Krzyża

Krakow

Kościół św. Piotra i św. Pawła

Krakow

Kościół Wniebowzięcia NMP

Krakow

Kościół św. Piotra i św. Pawła

Krakow

Kościół św. Anny

Krakow

Kościół św. Wacława

Krakow

Kościół Przemienienia Pańskiego

Krakow

Kościół Nawrócenia św. Pawła

Krakow

Kościół św. Floriana

Krakow

Kościół św. Bernardyna

Krakow

Kościół św. Wojciecha

Krakow

Kościół św. Andrzeja

Kontakt 2004 - 2023 © Paweł Krzan KRFOTO Mapa Strony