Polski | English |
sklep | sprzedaż zdjęć | fotokalendarium | kościoły krakowa | wawel | rynek główny | sukiennice | zdjęcia krakowa | panoramy 360° | Barbakan

Powrót do widoku ogólnego
kamienic Rynku Głównego

poprzednia kamienica:
Rynek Główny, dom nr 42
Kamienica Bonerowska
Kraków
Rynek Główny, dom nr 43
Kamienica Gehanowska
"Pod Słońcem"

następna kamienica:
Rynek Główny, dom nr 44
Kamienica Betmanowska

Kamienica Gehanowska "Pod Słońcem" - Jest jedyną kamienicą stojącą przy Rynku Głównym, w której przedprożu zachowało się wejście na Rynek (Przedprożami nazywano powstające głównie w XIV wieku, sklepione piwnice przystawiane do frontonów domów, na których znajdowały się tarasy. Przyczyną powstawania takich konstrukcji, było bardzo szybkie podnoszenie się terenu, na skutek czego partery pierwszych kamienic, stały się ich piwnicami).
Jak łatwo można się domyślić, historia tego domu sięga swoimi początkami średniowiecza, części obecnego budynku pochodzą z połowy XIV wieku. Dom ten, strawiony pożarem w roku 1475 niebawem odbudowano, a na przełomie XV i XVI stulecia podwyższono o jedno piętro, ustalony został też wtedy, zachowany do dnia dzisiejszego przestrzenny układ wnętrz.

W swojej historii, kamienica wielokrotnie zmieniała właścicieli, stąd jej nazwy: Gehanowska, dom Helblinkowski, kamienica Korycińskich, dom "Pod Słońcem".

W drugiej ćwierci XVIII wieku przeprowadzono remont generalny (na polecenie ówczesnych właścicieli, magnackiej rodziny Korycińskich), dodano wtedy szkarpy wzmacniające konstrukcję budynku, dokonano także nowej adaptacji wnętrz. Kolejny XVIII-wieczny właściciel - Jan Szaster, założył w niej aptekę "Pod Słońcem", był on także twórcą studiów farmakologicznych w Szkole Głównej Koronnej, a w tym budynku w latach 1783-1793 odbywały się wykłady i ćwiczenia związane z tym kierunkiem studiów.

W pierwszej połowie XIX wieku nastąpiła przebudowa w duchu klasycystycznym, z tego czasu pochodzi obecna fasada budynku, za wyjątkiem dekoracji parteru, który na przełomie XIX i XX wieku przerobiono na neorenesansowy. Już w XX wieku powstała nowa klatka schodowa, dokonano także adaptacji strychu na pomieszczenia mieszkalne.

Nie licząc cennego manierystycznego kominka, niewiele pozostało we wnętrzu z dawnego wyposażenia.

źródło:
- praca zbiorowa, 2000, Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa - Kraków, s. 361.
- Rożek M., 2006, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Wydawnictwo WAM Kraków, s. 182.


Powrót do widoku ogólnego
kamienic Rynku Głównego

Zobacz także
Rynek Główny w Krakowie
Kraków RYNEK GŁÓWNY W KRAKOWIE
Kontakt 2004 - 2022 © Paweł Krzan KRFOTO Mapa Strony