Polski | English | Deutsch | Français |
fotokalendarium | kościoły krakowa | wawel | rynek główny | sukiennice | zdjęcia krakowa | panoramy 360° | barbakan |

TEATRY:

Narodowy Stary Teatr
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Kraków, ul. Jagiellońska 5,
tel. (12) 422 40 40
www.stary.pl  rezerwacja@stary.pl

Wirtualne zwiedzanie foyer Starego Teatru
- kliknij lewy przycisk myszki i trzymając wciśnięty przesuwaj kursorem,
aby obracać się w dowolnym kierunku

W obecnej siedzibie Narodowego Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej zespół teatralny istniał od 1781 roku. Ponad dwustuletnia historia sceny przy ul. Jagiellońskiej zawiera wiele doniosłych faktów splatających się z wydarzeniami okresu zaborów, czasu wielkich przemian w sztuce teatralnej i literaturze.

Do dawnej świetności Stary Teatr wrócił w latach powojennych, kiedy stał się jedną z najważniejszych polskich scen dramatycznych, pod kierunkiem wybitnych artystów, takich jak m.in. Władysław Krzemiński, Roman Zawistowski, Zygmunt Hubner, Jan Paweł Gawlik, Stanisław Radwan, Krystyna Meissner.

Od 1 października 1991 Narodowy Stary Teatr ma status sceny narodowej.

Od października 2002 dyrektorem artystycznym teatru jest Mikołaj Grabowski. Dyrektor Grabowski odmłodził zespół artystyczny wprowadzając na scenę utwory młodych dramaturgów inscenizowanych przez młodych reżyserów (studio Bazart, festiwal re_wizje) oraz warsztatowe przedstawienia polskiego dramatu romantycznego w reżyserii debiutujących artystów (re_wizje/romantyzm).

Ponad dwuwiekowa tradycja w przypadku Starego Teatru bynajmniej nie oznacza ograniczania się do klasyki teatralnej. Niekwestionowana pozycja teatru wśród europejskich scen wynika głównie z otwarcia na twórcze poszukiwania i intensywny dialog z wielopokoleniową widownią.

Narodowy Stary Teatr zajmuje się problemami kondycji człowieka, jego funkcjonowaniem w otoczeniu społecznym i politycznym, próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące współczesnego świata, współczesnego systemu wartości, odniesień do wielowiekowej tradycji kulturowej.

W rankingu tygodnika WPROST w 2009 roku Narodowy Stary Teatr został uznany głosami trzydziestu ludzi teatru (dyrektorów, reżyserów, aktorów, krytyków, jurorów prestiżowych festiwali) za najlepszą i najważniejszą sceną w Polsce, nadającą ton polskiemu teatrowi.


REPERTUAR:


Kontakt 2004 - 2016 © Paweł Krzan KRFOTO Mapa Strony