Polski | English |
sklep | sprzedaż zdjęć | fotokalendarium | kościoły krakowa | wawel | rynek główny | sukiennice | zdjęcia krakowa | panoramy 360° | Barbakan

Powrót do widoku ogólnego
ulicy św. Jana

poprzednia kamienica:
ul. św. Jana 5
Kraków
ul. św. Jana, dom nr 6

następna kamienica:
ul. św. Jana, dom nr 7
Kościół św. Jana Chrzciciela
i św. Jana Ewangelisty

Ulica św. Jana, dom nr 6, w XVI wieku istniały w tym miejscu 3 kamienice. Tą położoną najbliżej rynku nazywano "Brogiem" od jej stromego, wysokiego dachu. W 1570 roku budynek ten przejął kościół ewangelicki i utworzył tu zbór, który funkcjonował jedynie 21 lat, ponieważ został zburzony w czasie zamieszek przeciwko ewangelikom.

Budowla nigdy nie została odbudowana, pozostało po niej puste miejsce, które w 1622 roku król Zygmunt III przekazał Stanisławowi Lubomirskiego, a następnie wolna działka została podarowana bernardynom. Zbudowali oni kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny od Żłobka, nazywany potocznie "Żłobkiem". W roku 1788 nakazano bernardynom opuścić kościół i przyległy klasztor, na ich miejsce na krótko przyszli bazylianie, a po kilku latach zabudowania zostały sprzedane na licytacji.

Kupcem był Węgier, Maciej Knotz, który cały kompleks przebudował na oberżę "Pod Królem Węgierskim". Natomiast dawny kościół bernardynów został podzielony na dwa piętra - na parterze powstała parowozownia, ma piętrze urządzano salę balową, w której koncertowali m.in. Franciszek Liszt, Jan Brahms oraz Ignacy Paderewski. Oberża została dołączona do Hotelu Saskiego, który powstał w latach 20-tych XIX wieku na ulicy Sławkowskiej.

Od 1914 roku w dawnej powozowni, a jeszcze dawniejszym kościele, urządzono kino "Sztuka", które funkcjonowało do roku 1980. Po ponad 15 latach przerwy zostało na powrót uruchomione w historycznym miejscu przy ulicy św. Jana 6. Obecnie w budynku mieści się Krakowskie Centrum Kinowe "ars".

[Ostatnia modyfikacja: 8.VII.2009]

źródło: /dot. opisów wszystkich kamienic przy ulicy św. Jana/
- Adamczewski J., 1992, Kraków od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza Kraków, s. 300-301.
- praca zbiorowa, 2000, Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa - Kraków.
- Rożek M., 2006, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Wydawnictwo WAM Kraków, s. 82-92.
Kraków

foto: Paweł Krzan

Kraków

foto: Paweł Krzan

Kontakt 2004 - 2023 © Paweł Krzan KRFOTO Mapa Strony